Mladá fronta DNES (14. 8. 2018): Jak na sucho? Pomoci mají tůně a rybníky

16. 8. 2018

Mladá fronta DNES (14. 8. 2018): Jak na sucho? Pomoci mají tůně a rybníky

Frýdlantsko sužuje sucho a nedostatek vody. Vzniká proto projekt, který má životadárnou vláhu vrátit do krajiny.

FRÝDLANTSKO Na Frýdlantsku vyhlásili válku suchu. Mají tady vzniknout nejrůznější tůně, mokřady či rybníky, jejichž úkolem bude zadržet vodu v krajině. Region patří mezi oblast nejvíce postiženou úbytkem vody. Situace se navíc může zhoršit, pokud dojde k rozšíření hnědouhelného dolu v nedalekém polském Turówě.
Situací na Frýdlantsku se aktuálně zabývá speciální skupina tvořená například zástupci mikroregionu, vodohospodářů nebo lesníků. Jejich úkolem je studie, která má zjistit, jak udržet vodu na tomto území. První opatření by měla vzniknout na pozemcích kraje. Šlo by o jakési modelové příklady, které by mohly inspirovat města a obce. „Momentálně se zpracovává studie a mapuje území a vymýšlí, jak by se voda dala zachytávat. Pak se to překlopí do nějakého projektu. Mohlo by jít o formu různých tůní, rybníčků, přirozených napajedel, případně většího vodního díla. Předpokládám, že bychom mohli začít nejpozději v příštím roce,“ informoval krajský radní Jiří Löffelmann. Kraj podle radního vlastní na Frýdlantsku přibližně 250 hektarů půdy. „Nachází se na území Frýdlantu, Raspenavy či Krásného Lesa,“ upřesnil mluvčí kraje Filip Trdla. Předseda Mikroregionu Frýdlantsko a zároveň starosta Heřmanic Vladimír Stříbrný dodává, že by bylo ideální spojit protipovodňová opatření s těmi proti extrémnímu suchu. „Na celém území Frýdlantska se po povodni před osmi lety projektovaly a dělaly různá protipovodňová opatření. Přemýšlíme teď nad tím, zda by opatření proti velké vodě nemohla sloužit i k nějakým jiným vodohospodářským účelům. Aby to zkrátka bylo jak proti záplavám, tak proti suchu,“ vysvětlil Stříbrný.
V Heřmanicích již například získali peníze na obnovu rybníku. „Projektujeme také dvě retenční nádrže na Heřmanickém potoce, a to v části obce zvané Kristiánov,“ upozornil starosta. Doplnil také, že momentálně je Heřmanický potok na suchu.
V září by navíc obce na Frýdlantsku měly vědět jak dopadl rozsáhlý projekt České geologické služby, který má odpovědět na otázky, zda prohloubený polský důl Turów sebere podzemní vodu českým obcím, nebo zda je zbytečné se bát, jak tvrdí polská strana.
Liberecký kraj nechal loni kvůli Turówu zpracovat analýzu možností podpory hydrologických funkcí krajiny v povodí Václavického potoka. „Toto území jsme vybrali jako první, protože právě tady dochází k dlouhodobému poklesu hladiny podzemní vody vlivem nedalekého dolu Turów. Cílem analýzy bylo mimo jiné prověřit možnosti likvidace dnes již nevyužívaných a nepotřebných meliorací. V současné době probíhá rozpracování vybraných opatření do projektové přípravy,“ doplnil Jiří Löffelmann.
Podle Petra Olyšara, ředitele Frýdlantské vodárenské společnosti, horké počasí zvýšilo spotřebu pitné vody a vodohospodáři ji nestačí dodávat. Největší problémy jsou podle něj ve Frýdlantu. „V sedmdesátých letech, kdy se tam většina vodovodů stavěla, neměl u domu ve městě nikdo bazén, dnes jsou jich tam stovky a vodojemy kapacitně nestačí,“ řekl před časem Olyšar. Problém by se měl vyřešit tím, že dojde navýšení kapacity úpravny vody v Bílém Potoce. „Na tuto akci již kraj přispěl třiceti miliony korun,“ doplnila náměstkyně hejtmana Jitka Volfová.

Region vydání: Mladá fronta DNES - liberecký kraj

 
zpět na seznam

ARCHIV médii naleznete zde.

Zpracovávám...