Krajské noviny (30. 11. 2018): Kraj by klidně proinvestoval i 500 milionů

12. 12. 2018

Krajské noviny (30. 11. 2018): Kraj by klidně proinvestoval i 500 milionů

Liberecký kraj má zásobník projektů, na které se mohou využít peníze, které kraje obvykle získávají ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Peníze, které kraj od fondu získá, dokáže proinvestovat.

„Seznam projektů máme připravený a u prvních akcích již zahajujeme výběr zhotovitelů. Na rok 2019 plánujeme mít připraveny projekty do Státního fondu dopravní infrastruktury v objemu cca 600 milionů korun, jedná se přibližně o 60 akcí,“ uvedla tisková mluvčí Libereckého kraje Lenka Klimentová.
V letošním roce jako první v České republice dokázal kraj vyčerpat státní dotaci ve výši 178 milionů korun. Pro příští rok počítá kraj s podobnou dotací. „Reálně zřejmě dostaneme částku jako v letošním roce. Byli bychom schopni proinvestovat částku 500 milionů korun,“ sdělila Lenka Klimentová. Pro příští léta by kraj přivítal alespoň o něco rychlejší rozhodování, o přidělení dotace. „Systém může být zachovaný, akorát by kraje měly získat finance nejpozději hned v lednu kalendářního roku,“ řekla Lenka Klimentová.
Mezi největší akce letošního roku na silnicích ve vlastnictví kraje patřila rekonstrukce silnice II/610 z Turnova k hranici se Středočeským krajem. Dále to je rekonstrukce silnic III/29013 a III/29015 mezi Raspenavou a Ludvíkovem pod Smrkem, potom silnice III/2915 Horní Řasnice po Jindřichovice pod Smrkem a velkou akcí byla také rekonstrukce silnice III/28215 Líšný – Vrát – Koberovy.
„Z nezávislé analýzy vyplývá, že pokud kraj chce zlepšit stav vozovek na svých silnicích, musí ročně investovat minimálně 400 milionů korun do rekonstrukcí povrchů. Dále je nutné vynaložit ročně minimálně cca 100 milionů korun na rekonstrukce silničních objektů, což jsou mosty, zdi, propustky,“ uvedl pro Krajské noviny Marek Pieter, náměstek hejtmana pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek.
V letošním roce dal kraj do silnic zhruba miliardu korun - včetně údržby, z toho částka 400 milionů korun je z rozpočtu kraje, 163 miliony korun ze státní dotace, zbylých přibližně 237 milionů korun se předpokládá z evropských dotací. „Ze zkušenosti z minulých let se jedná o hraniční částku tak, aby nebyla ochromena doprava v kraji,“ řekl Pieter. Koordinace uzavírek každoročně probíhá pod vedením silničních správních úřadů. Zejména v krajském městě Liberci se konají s ročním předstihem jednání ve věci plánovaní jednotlivých akcí. Vzhledem k tomu, že v posledních letech jdou velké finanční prostředky na rekonstrukce veškerých pozemních komunikací, je velký problém nalézt vhodné termíny.
Liberecký kraj s předstihem zahajuje výběrová řízení na zhotovitele rekonstrukce krajských silnic pro rok 2019. Předpokládaná hodnota oprav na celkem pěti připravovaných úsecích přesahuje 72 miliony korun. Návrh rozpočtu kraje prozatím počítá s částkou 100 milionů. V příštím roce plánuje Liberecký kraj investovat z vlastního rozpočtu na opravy silnic minimálně 300 milionů korun. Další finanční prostředky se kraj bude snažit získat z evropských a státních dotací. „Rada kraje odsouhlasila v návrhu rozpočtu na rok 2019 na rekonstrukce krajských silnic částku 100 milionů korun s tím, že v průběhu příštího roku se předpokládá její navýšení minimálně na 300 milionů,“ uvedla Jitka Volfová, statutární náměstkyně pro resort ekonomiky, správy majetku a informatiky.

zpět na seznam

ARCHIV médii naleznete zde.

Zpracovávám...