libereckenovinky.cz (16. 1. 2019):

18. 1. 2019

libereckenovinky.cz (16. 1. 2019):

Dosažené daňové příjmy za rok 2018 byly o téměř 354 milionů vyšší, než byl předpoklad.

Mimořádná schůze Rady Libereckého kraje odsouhlasila jejich zapojení do rozpočtu na letošní rok. Tyto peníze pokryjí požadavky jednotlivých resortů. Nejvíce financí, a to konkrétně 224.510.000 korun, půjde opět do oblasti dopravy. Rozhodnutí rady ještě musí schválit zastupitelstvo Libereckého kraje.
„Částku vyšších daňových příjmů jsme mohli určit koncem roku 2018, kdy došlo k jejich nejvýraznějšímu nárůstu. Staly se součástí výsledku hospodaření kraje za rok 2018. Jednotlivé rezorty Libereckého kraje jsem pak v prosinci z pozice statutární náměstkyně požádala o zpracování návrhu na uplatnění finančních požadavků. Tyto požadavky, jelikož byly vyšší zhruba o 210 milionů, jsme pak museli snížit na odpovídající částku 353.845.000 korun,“ uvedla Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana pro resort ekonomiky, správy majetku a informatiky.
„Finanční prostředky z vyšších daňových příjmů půjdou na investice do krajského majetku napříč všemi rezorty. Investujeme zejména do oprav krajského majetku jak v dopravě, tak v sociální oblasti,“ dodal hejtman Martin Půta.
Největší finanční objem půjde jako i v loňském roce do resortu dopravy, investic a veřejných zakázek. Celkem 224.510.000 korun investuje resort zejména na rekonstrukce silnic II. a III. třídy, jejich běžnou údržbu a projektové dokumentace.
Resort školství, mládeže, zaměstnanosti, tělovýchovy a sportu získá 34.600.000 korun. Tyto prostředky využije například na částečnou rekonstrukci budovy liberecké Střední průmyslové školy textilní, opravu střechy Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické a Vyšší odborné školy v Liberci či na výstavbu obslužného objektu pro sportovce na Gymnáziu Dr. Randy v Jablonci nad Nisou.
Resort zdravotnictví přispěje 15.000.000 korun na podporu páteřních nemocnic a 6.000.000 korun na dostavbu a rekonstrukci výjezdní základny letecké záchranné služby. Celková částka z vyšších daňových příjmů pro resort zdravotnictví činí 21.000.000 korun.
Přidělenou částku ve výši 19.065.000 korun bude do důležitých oblastí investovat i resort sociálních věcí. Na nákup pozemků a výstavbu nových objektů v Nové Vsi a Vratislavicích nad Nisou použije 9.870.000 korun. Investovat také hodlá například do rekonstrukce Domova důchodců Velké Hamry, a to částkou 4.450.000 korun.
Do oblasti ekonomiky, správy majetku a informatiky půjde z vyšších daňových příjmů částka 18.860.000 korun zejména na zajištění věcných a organizačních opatření orgánů kraje či obnovu technologického centra krajského úřadu tak, aby byl zachován vysoký standard IT služeb.
Oblast cestovního ruchu, památkové péče a kultury nejvyšší částku z celkového objemu 18.440.000 korun poskytne na modernizaci Divadla F. X. Šaldy (4.400.000 korun), obnovu ohrožených památek (4.300.000 korun) či na ozvučení bazénové haly v Oblastní galerii Liberec (3.630.000 korun).
Resort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova bude investovat z celkového přiděleného objemu z vyšších daňových příjmů ve výši 16.000.000 korun zejména do projektů, které napomáhají zadržet vodu v krajině.
Resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování využije částku 1.170.000 korun především na projekt Chytrý region, který se snaží pomocí moderních technologií usnadnit běžný život obyvatel, a na uspořádání soutěže Stavba roku.
Vyšší daňové příjmy si rozdělí resort kancelář hejtmana, kde částka 200.000 korun půjde na podporu činnosti nejrozsáhlejší evropské databáze pamětníků Post Bellum.
Vyšší daňové příjmy dosáhly v roce 2017 celkového objemu 415.845.000 korun.
Liberecký kraj vyhlašuje další dotační programy
Finanční podíl na rozdělení a zapojení vyšších daňových příjmů Libereckého kraje do resortů:
Kancelář hejtmana ve výši 200.000 Kč
Hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování ve výši 1.170.000 Kč
Ekonomiky, správy majetku a informatiky ve výši 18.860.000 Kč
Školství, mládeže, zaměstnanosti, tělovýchovy a sportu ve výši 34.600.000 Kč
Sociálních věcí ve výši 19.065.000 Kč
Dopravy, investic a veřejných zakázek ve výši 224.510.000 Kč
Cestovního ruchu, památkové péče a kultury ve výši 18.440.000 Kč
Životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova ve výši 16.000.000 Kč
Zdravotnictví ve výši 21.000.000 Kč
Libereckenovinky.cz informoval mluvčí Libereckého kraje Filip Trdla.

zpět na seznam

ARCHIV médii naleznete zde.

Zpracovávám...